Het Twiske - Twiske Haven Google+ Google+

Het Twiske

Het TwiskeHet Twiske is een recreatie- en natuurgebied en een typisch Noord-Hollands veenplassengebied in de Zaanstreek. Het ligt ten noorden van Amsterdam-Noord tussen de dorpen Landsmeer, Oostzaan en Den Ilp.

Schotse hooglandersIn 2012 is Het Twiske aangewezen als Natura 2000 gebied. Natura 2000 is een initiatief van de EU om natuur dat van grote biologische, esthetische
of economische waarde is te beschermen en behouden.

vogelhabitatDe voorkomende flora en fauna in Het Twiske zijn van Europese betekenis vanwege de aanwezigheid van natte graslanden, moeraszones en zoete wateren die belangrijk zijn voor de bescherming van smienten. Deze vogels overwinteren in grote getale op de Stootersplas, maar ook de grutto, snor, roerdomp, bruine kiekendief zijn er te vinden. Het Twiske is een beschermde broedplaats voor al deze vogels.

Ontstaan

Het TwiskeOp kaarten uit de 13e eeuw staat dit gebied al ingetekend. Oorspronkelijk bestond het vooral uit veenweiden langs het riviertje het Twiske. Rond de dorpen is eeuwen lang op kleinschalige wijze turf gewonnen. Hierdoor ontstond een landschap met legakkers en petgaten; dellen in het Oostzaans. Het gebied kende een brakwatervegetatie en een grote vogelrijkdom. In de jaren ’30 van de 20e eeuw werd begonnen met inpoldering. De kwaliteit van de drooggelegde landbouwgrond bleek echter zeer matig, eind jaren ’50 stopte men daarom met de inpoldering. In de jaren zestig werd er van onder het veen zeer veel zand gewonnen voor de aanleg van het Coentunneltracé. Na afloop richtte men de zandwinningsplas, de Stootersplas, en het omliggende terrein in als recreatiegebied.

Recreatie

Twiske Haven vanaf het waterHet Twiske is 650 hectare groot en bestaat voor een derde uit water. Daarom is het zeer in trek bij zwemmers, duikers en surfers. Ook aan land is het gebied zeer goed ingericht voor wandelaars, hondenliefhebbers en fietsers.
Natuurliefhebbers komen aan hun trekken in dit prachtige gebied, waar Schotse hooglanders grazen en vele soorten vogels leven.

Goed bereikbaar en maar 5km van Amsterdam, DE plek om even een dagje op vakantie te gaan!